Garantii ja hooldus

GARANTII
Fenix taskulampidel on 24 kuuline garantii. Kõik selle perioodi sisse jäävad meie käest ostetud tooted parandatakse või vajadusel vahetatakse välja sama mudeli vastu eeldusel, et lambi rike on ilmnenud tema sihtotstarbelisel kasutamisel.

ÜLDINE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
• Eriti soojades kasutustingimustes ei ole soovitatav Turbo režiimi puhul korraga kauem valgustada kui 10 minutit korraga.
  Turbo režiimi puhul osa taskulambi energiast muutub soojusenergiaks, mis võib kasutustingimustest olenevalt soojendada    taskulampi ning kahjustada sellega patareisid.
• Ei ole soovitatav avada ise taskulambi tehase poolt kinni valatud osasid nagu näiteks reflektori osa; sellega väldid taskulambi    rikkumist ning garantii kehtivuse kaotamist.
• Kasuta alati ainult taskulambi juhendis soovitatud patareisid ja akusid.
• Eemalda patarei(d) või aku(d) taskulambist kui taskulamp ei leia pika ajaperioodi vältel kasutust või kui patareid on tühjad.    Sellega väldid võimalikku patareide leket.
• Veendu, et patarei + pool on asetatud suunaga reflektori suunas. Vastupidine polaarsus võib rikkuda taskulambi elektroonikat.
• O-tihendite vigastumisel vaheta need. Samuti tuleb tihendeid regulaarselt määrida. Sellega kindlustad tihendite pikema    kasutuskestvuse ning veekindluse.
• Puhasta regulaarselt taskulambi kontaktid, eriti juhul kui valgusvihk kasutamise ajal virvendab ebaühtlaselt või ei lähe üldse põlema.
Lisaks kontaktidele võivad põhjused olla järgmised:
1) Patarei on tühi.
     Lahendus: vaheta patarei ning kontrolli, et polaarsus on õige
2) Kontaktid nagu PBC trükiplaat on mustad.
     Lahendus: Puhasta määrdunud pind alkoholiga niisutatud puuvilase materjaliga.
3) Reflektori osa, korpus või sisemised osad ei ole piisavalt kinni ning ei anna ühendust.
     Lahendus: määri O-tihendid ning keera taskulambi mõlemad otsad tugevasti kere külge kinni.